KUNSTENAARSNETWERKEN

Wednesday 21 April 2010 at 4:42 pm.

VRIJDAG 23 APRIL T/M WOENSDAG 19 MEI 2010

Sinds jaar en dag vormen kunstenaars samenwerkingsverbanden. Hoewel we in kunst graag het ‘individuele’ verbeeld zien, zijn er talloze voorbeelden van praktijken waarin makers hun krachten bundelen en streven naar een gezamenlijk doel.
Kunstenaars én ontwerpers van diverse beroepspraktijken vormen groepen, platforms en netwerken. Soms uit praktische overwegingen maar vaak ook uit ideologisch oogpunt. Er is een combinatie van artistieke plannen,
diversiteit in benadering en grotere organisatorische slagkracht.

In de komende tentoonstelling in BLAAK10 staat een aantal van deze samenwerkingsverbanden centraal.

Zo divers als de motieven zijn om tot groepsvorming te besluiten, zo divers zijn de uitingen die daaruit voortkomen.

Gedurende de tentoonstellingsperiode zullen studenten van de Willem de Kooning Academie de dialoog aangaan met de exposerende kunstenaars en ontwerpers. Zij onderzoeken de voordelen (en ongetwijfeld ook nadelen) van de samenwerkingen op artistiek gebied en gaan na wat werken in een gezamenlijk platform voor hen kan betekenen.

Onder andere: Authentic Boys, Duende, Foundation B.a.d, Fucking Good Art, Sea Urchin, De Player, RAiR, Sober Industries, De Zwarte Ruyter, Het Wilde Weten.

FINISSAGE WOENSDAG 19 MEI, 18:00-20:00 uur

Comments are closed.