Archive for February, 2012

03-02-2012 -  Groot, C.M.F.W. de

BLAAK10 Gallery & Store
presenteert

DRIE BEELDPAREN
Fototentoonstelling
Rubén Dario Kleimeer

Kunstenaar/fotograaf Rubén Dario Kleimeer (Willem de Kooning Academie alumnus Autonome beeldende kunst 2007) houdt zich bezig met fotoprojecten die de openbare ruimte bevragen. Met de blik van een stadsetnograaf, een onderzoeker van ruimtelijke en sociale context, benadert hij de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren.

In zijn eindexamenjaar 2007, verbleef de oud-student van onze academie als uitwisselingsstudent een semester in Shanghai en startte het onderzoekende project ‘Chongming Island’. Toentertijd maakte de metropool zich klaar voor de wereldtentoonstelling van 2010. Op het rurale eiland voor de kust van Shanghai, bouwde China aan haar eerste ecologische stad Dongtan. Tot op heden en met intervallen van ruim anderhalf jaar, bekommert Kleimeer zich over de ontwikkeling die het gebied ondergaat.

Aansluitend zette hij zijn studie voort aan de master Fotografie van AKV | St.Joost in Breda. In het verlengde van zijn kunstenaarschap, werkt hij aan opdrachten van architecten, cultureel ondernemers en kunstcollectieven.

De tentoonstelling ‘Drie Beeldparen’ is het resultaat van fotowerk van verscheidene reizen naar China en opdrachten in Rotterdam. Het vormt een dwarsdoorsnede van een praktijk waarin zelf geïnitieerde projecten en werk in opdracht parallel naast elkaar bestaan. De fotobeelden vertonen gelijkenissen in beeldopbouw, afstand tot het onderwerp en standpunten. Op een ander schaalniveau interpreteert ieder werk de context waaraan het fotobeeld ontleend is.

Opening: donderdag 9 februari 2012, 17-20 uur
Expositie:
vrijdag 10 februari t/m zondag 4 maart 2012