Archive for the ‘Kunstenaarsgesprek’ Category

21-04-2010 -  faioa

VRIJDAG 23 APRIL T/M WOENSDAG 19 MEI 2010

Sinds jaar en dag vormen kunstenaars samenwerkingsverbanden. Hoewel we in kunst graag het ‘individuele’ verbeeld zien, zijn er talloze voorbeelden van praktijken waarin makers hun krachten bundelen en streven naar een gezamenlijk doel.
Kunstenaars én ontwerpers van diverse beroepspraktijken vormen groepen, platforms en netwerken. Soms uit praktische overwegingen maar vaak ook uit ideologisch oogpunt. Er is een combinatie van artistieke plannen,
diversiteit in benadering en grotere organisatorische slagkracht.

In de komende tentoonstelling in BLAAK10 staat een aantal van deze samenwerkingsverbanden centraal.

Zo divers als de motieven zijn om tot groepsvorming te besluiten, zo divers zijn de uitingen die daaruit voortkomen.

Gedurende de tentoonstellingsperiode zullen studenten van de Willem de Kooning Academie de dialoog aangaan met de exposerende kunstenaars en ontwerpers. Zij onderzoeken de voordelen (en ongetwijfeld ook nadelen) van de samenwerkingen op artistiek gebied en gaan na wat werken in een gezamenlijk platform voor hen kan betekenen.

Onder andere: Authentic Boys, Duende, Foundation B.a.d, Fucking Good Art, Sea Urchin, De Player, RAiR, Sober Industries, De Zwarte Ruyter, Het Wilde Weten.

FINISSAGE WOENSDAG 19 MEI, 18:00-20:00 uur


28-10-2008 -  Jan Landsaat

Drama. Yesterday ( when I was you).

Op dinsdag 4 november 2008 om 16.30 uur organiseert de Willem de Kooning Academie Galerie BLAAK10 aan de Witte de Withstraat 7A in Rotterdam een kunstenaarsgesprek met Tim Leyendekker.

Zijn werk staat centraal in een tentoonstelling die tot donderdag 13 november 2008 in BLAAK10 te zien is.

Leyendekker studeerde in 2005 af aan de studierichting Autonome beeldende kunst van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam. Daarna volgde hij een masteropleiding aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Leyendekker heeft een tweeledige praktijk als filmmaker en beeldend kunstenaar. Voor zijn tentoonstelling in de Academie Galerie BLAAK10 maakte Tim Leyendekker een keuze uit zijn werk als filmmaker en beeldend kunstenaar. Daarnaast nodigde hij enkele andere kunstenaars uit een bijdrage te leveren. Leyendekker exposeert ook foto’s van de Franse kunstenaar/fotograaf Édouard Levé (1965-2007)en het filmwerk ‘The Adventure’ van Mike Brune.

In het kunstenaarsgesprek, dat gastcurator Alex de Vries met Leyendekker voert, gaan zij in op de achtergronden van de werken van Leyendekker en is er, als bezoeker, de gelegenheid om vragen te stellen.

Dit gesprek is vrij toegankelijk, maar gezien het beperkte aantal plaatsen is aanmelding hiervoor verplicht. Na aanmelding ontvangt u hiervan een bevestiging.

Aanmelden vóór uiterlijk 01 november bij wdka.blaak10@hro.nl

Tot dan!

Groet,

Xenia en Karen