RE:INVENTIONS

Sunday 20 January 2013 at 22:44.

Maandag 11 februari 2013
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam
Zaal open 19:30 uur, aanvang 20:00 uur (voertaal engels / english spoken)

€9,00 (€6,50 medewerkers WdKA)
€4,00 voor studenten op vertoon van studentenpas.
Koop hier een kaartje!

See english translation below;

Voor bijna ieder doel, functie of gebrek is er tegenwoordig wel een apparaat of machine te koop. Desondanks – of misschien juist daardoor- zijn veel makers bezig met het ontwikkelen van eigen uitvindingen. Hun zelf ontwikkelde machines, persoonlijke tools en andere unieke ‘devices’ laten ons ontsnappen aan de voorschriften van de industrie en massaproductie. ‘Re: inventions’ presenteert projecten die laten zien hoe design, engineering en uitvindingen samen komen.

De versmelting van internet met fysieke objecten inspireert het buro The Incredible Machine tot nieuwe producten: ‘TickToc’ is een herinterpretatie van een analoge klok die je persoonlijke Google agenda weergeeft. ‘CamJam’, een skateboard omgeving, registreert je bewegingen d.m.v. RFID en een camera en publiceert deze op internet.

Mickael Boulay
ontwikkelde als afstudeerproject (Design Academy, 2012) een apparaat voor diabetes patiënten. Zijn meter is speciaal ontworpen om het stressgehalte van diabetici bij het meten te reduceren. Rationele gegevens, zoals numerieke data, hebben plaatsgemaakt voor intuïtie en tactiliteit; een natuurlijke omgang met deze interface.

Kunstenaar Dennis de Bel (WdKA/PZI Media Design) levert in zijn werk met humor commentaar op designconsumptie. Zijn herinterpretaties van bestaande producten leiden tot verrassende nieuwe objecten zoals de ‘Vacumonium’, een integratie van stofzuiger en harmonium of de ‘Sew-o-Phone’, een combinatie van naaimachine en platenspeler.

De moderator van deze avond, Eibert Draisma, verenigt als uomo universalis de rollen van ontwerper, uitvinder en kunstenaar. Een toekomstscenario voor ontwerpers?

sprekers
The Icredible Machine
Mickael Boulay
Dennis de Bel

moderator

Eibert Draisma


- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – (English version)
Nowadays, we can buy devices and machines of any kind and for almost any purpose, function or deficiency.
However, or maybe because of this, many makers have devoted themselves to developing their own inventions.
Their personal machines, tools and other unique devices allow us to escape the prescriptions of the industry and mass prodcution. ‘Re: inventions’ presents projects that reveal the mariage between design, engineering and inventing.

The integration between internet and physical objects has inspired The Incredible Machine to develop new products: ‘TickToc’ is a reinterpretation of an analogue clock, one that shows your personal Google agenda. ‘CamJam’ is a skateboard environment that registers your moves through RFID and a camera, to be published online.

As a graduation project, Mickael Boulay (Design Academy, 2012) developed an apparatus for diabetes patients. He specifically designed this meter in order to reduce stress with diabetics while measuring their blood. Rational data, like numbers, have been replaced with intuition and tactility; a natural  communication with this interface.

Artist Dennis de Bel  (WdKA/PZI Media Design) comments in his work upon design consumption. His reinterpretations of familiar products have lead to unexpected, surprising objects like the ‘Vacumonium’, integrating a vacuum cleaner and a harmonium or the ‘Sew-o-Phone’, a combination of a sewing machine and a record player.

As a true uomo unversalis, Eibert Draisma, the moderator of this evening, unites the roles of designer, inventor and artist. Could this be a future scenario for designers?

sprekers
The Icredible Machine
Mickael Boulay
Dennis de Bel

moderator

Eibert Draisma

Entrance fee
Students (studentcard) €3,50
Employees WdKA  €6,50
Regular €9,00
Ticket sales:
Koop hier een kaartje!

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
CrossLab events are an initiative of Willem de Kooning Academy, Rotterdam University of Applied Sciences.
Supported by the research center Creating 010, Rotterdam University of Applied Sciences.

Design: students Graphic Design, Kirsten Spruit, Bas van de Burgh, Roman Strijbos, Job Taks, Chloé Rice, Leroy Kok.

Editorial and organisation: Aldje van Meer, Deanna Herst, Jannetje Koehorst In’t Veld.

Comments are closed.