Interview student at the PABO

Tuesday 22 April 2014 at 23:16.

This is our main question:
How do you get educated on the matter of technology vs books?
Eigenlijk wordt het aan jezelf overgelaten, omdat jij als leerkracht zelf moet kijken wat jouw manier van lesgeven is. Daarnaast moet je kijken wat de stageschool hierover te zeggen heeft en wat de leerkrachten van die school doen. Je moet rekening houden met de manier waarop de stageschool lesgeeft, omdat je daar als stagiaire zijnde, je aan moet aanpassen. Wel kun je tijdens het stagelopen je beroepsidentiteit bepalen en nagaan of je het fijn vindt om digitaal les te geven.
Op onze eigen school wordt hier dan ook niet veel van meegegeven. Er wordt steeds meer vernieuwd en daar moet jij, als leerkracht, op inspelen.

Vragen over je opleiding:
Merk je veel verschil tussen het eerste jaar van je opleiding en je laatste jaar van je opleiding, dat er nu meer les word gegeven door jou docenten met digitale schermen?
Nee, ik merk hier niet zoveel verschil in op. De docenten op onze school werken sowieso veel met digiborden en PowerPointpresentaties. Wel zijn de borden die in de klas hingen op een gegeven moment vernieuwd. Dus je kunt wel zeggen dat onze school ook meegaat met de technologie van tegenwoordig.

Krijgen jullie les om kinderen te ondersteunen in het gebruik maken van digitale media?
We hebben hier wel redelijk veel les in gekregen. En dan niet zozeer in het vak ‘digitale media’, maar kregen we tips hoe we de vernieuwde technologie kunnen gebruiken bij de verschillende vakken op de basisschool. Dus welke middelen en op welke manier we deze kunnen inzetten in de lessen die we geven.

Hoe is jou visie op de toekomst, denk jij dat kinderen makkelijker leren op bijv. de ipad of een computer?
Ik denk dat dit wel voor een gedeelte klopt. Ik zie nu overal om me heen dat kinderen vaak achter de computer zitten, thuis en op school. Daarnaast krijgen scholen ook tablets die de kinderen mogen gebruiken. Ik merk dat de kinderen dit onwijs leuk vinden, ze hebben niet door dat ze aan het leren zijn. Ik denk dat ze hierdoor ook sneller dingen oppikken en daarom ook eerder kiezen voor een computer of ipad. Ze leren spelenderwijs en dat vind ik wel heel belangrijk.
Wel moet dit niet de overhand gaan krijgen, want leren uit een boek hoort er ook bij. Maar dit kan wel in combinatie met de computer of ipad.

Krijgen jullie ook les in de programma’s die beschikbaar zijn op bijv. een Ipad of een computer? Zo ja, hoe dan? En welke programma’s?
Wij hebben hier niet echt les in gekregen. Ik kan me hier in ieder geval weinig van herinneren. Wel krijgen we soms tips van leerkrachten die dan aangeven dat een bepaald programma heel leuk is voor kinderen van een bepaalde leeftijd en wat kinderen daar dan mee kunnen. In mijn eerste jaar heb ik wel programma’s moeten bekijken, maar ik heb geen idee meer welke programma’s dat waren.

Hou zou jij het liefste les geven, digitaal of nog gewoon uit een boek en waarom?
Ik zou het liefste allebei doen. Op digitaal vlak zijn er ontzettend veel programma’s die heel leuk zijn voor kinderen. Ze verzinnen er telkens wel wat bij, bij elk thema en voor elk doel. Daarnaast vinden kinderen het ook leuk om dan op het digibord mee te doen, zodat ze niet alleen maar stil hoeven te zitten. Daarnaast is uit een boek ook heel goed, omdat ze dit hun hele schoolleven nog zullen moeten. Ze moeten wel voorbereid worden op de jaren die nog gaan komen. Ook kun je bij lessen uit een boek vaak materiaal erbij halen wat de kinderen heel erg aantrekt. Het is namelijk tastbaar en dus interessant. Op de computer kunnen ze dan de gekregen informatie toepassen, spelenderwijs.

Word er bij jullie op school getest waar je beter door leert, via scherm of papier?
Nee, dit wordt niet gedaan.

Denk je dat de digitale technologie ook jou manier van lesgeven gaat veranderen en hoe dan?
Ja, ik denk zeker dat dit ook mijn manier van lesgeven gaat veranderen. Omdat dit iets wat dan schoolbreed aangepakt moet worden en waar je je als leerkracht dan aan moet aanpassen. Nu wordt niet alles digitaal gedaan, dus zal je als leerkracht je manier van lesgeven aan moeten passen.
Als alles digitaal moet worden, zullen de boeken verdwijnen en zal ik ook minder materiaal meenemen voor in de klas, omdat het dan al zichtbaar is op de digitale borden.

Vragen over je stage:
In welke groepen heb je allemaal stage gelopen? Wat voor scholen waren het, openbare scholen of christelijke of privé scholen?
In het eerste jaar heb ik op een christelijke school stage gelopen in groep 2 en groep 4-5. In het tweede jaar heb ik op een openbare school stage gelopen in groep 1-2 en groep 7. In het derde jaar heb ik op een openbare school stagegelopen in groep 1-2 en groep 7. En nu loop ik stage op een katholieke school in groep 1-2.

Merk je veel verschil tussen de kinderen, die gebruik maken van digitale schermen en de kinderen die daar niet mee in aanraking komen? Of is dat niet van toepassing bij jou?
Ik merk daar wel verschil tussen. Ik heb op een school stagegelopen waar er voor de kinderen geen computers en digiborden waren. Ik heb een onderzoekje gedaan met twee kinderen uit die klas en die wisten eigenlijk weinig van de nieuwe technologie. Je merkt gewoon dat de kinderen die op scholen wel in aanraking komen met digitale schermen hier ook beter mee omgaan. Ze weten precies hoe een tablet en digitaal scherm werkt.

Merk je aan de ouders dat het van thuis uit gestimuleerd word om steeds meer digitaal te doen?
Nee, hier merk ik niets van. Ik denk juist dat kinderen minder om moeten gaan met de digitale media, omdat ze hier op school ook al mee in aanraking komen en ze vinden dat de kinderen ook lekker buiten moeten spelen.

Hebben veel kinderen uit je stage klas een mobiele telefoon?
Ik loop nu stage in een groep 1-2 dus daar is dit niet van toepassing. Ik merkte wel dat vorig jaar in groep 7 een aantal een mobiele telefoon hadden die deze ook meenamen naar school.

Zijn er nog veel boeken visueel aanwezig in het leslokaal of printen jullie alles uit?
Er zijn methodes waar we de lessen uit halen en dus hoeven we dat niet uit te printen. Eigenlijk zijn het alleen de kleurplaten die de kinderen gebruiken, verder wordt er weinig uitgeprint waar de kinderen iets mee moeten doen.

Comments are closed.