Archive for the ‘concept development’ Category

« Previous Entries
24-04-2014 -  Robin Ligthart


23-04-2014 -  Jim Jansen
My and Jeroen’s research focusses on applications. We started with the following research questions:
# FIVE QUESTIONS & METHODS

## 1
_question_
1. How have applications created for print design changed to include digital functionality?
_method_
1. Look at earlier versions of the program, updates and new functionalities and patch updates.
_visual outcome_
1. Timeline.
## 2
_question_
2. When looking at applications updated in a similar timeframe, taking into account customer and industry demand, how do the changes made to the applications compare to each other and why?
_method_
2. Comparing the different applications and their updates through patch notes and analysing their user interface.
_visual outcome_
2. Infographic (graphs etc.).
## 3
_question_
3. Are there applications which changed drastically when their focus shifted from print to digital and in what way did they change?
_method_
3. Find 2 programs which changed in noticeably different ways. Compare patch notes and analyse user interface.
_visual outcome_
3. Infographic (graphs etc.).
## 4
_question_
4. Are there any applications created purely for digital publishing and how are they different from those created for print?
_method_
4. Research the essence of these programs and compare several of these programs to each other by testing them in hands-on capacity. Specifically by trying to come to the same outcome with several applications.
_visual outcome_
4. The outcomes of the hands-on testing.
## 5
_question_
5. How did the interfaces from applications change overtime and how did this affect the skeuomorphic qualities of the interface?
_method_
5. Go in depth on one or two applications. Take/gather screenshots from the different versions and compare them in a timeline.
_visual outcome_
5. Timeline with images/text.
In the end, we went with answering questions 1 and 5, as they’re closely related to each other and we felt they’re the most relevant questions. We were struggling a bit with what kind of visual outcome our research would have. We considered a timeline, but thought this wouldn’t yet make our idea clear enough. Or at least, maybe it would be clear enough, but not too original or inventive for research.
-
We also tried some other experiments, like a gif animation showcasing the skeuomorphic qualities in Photoshop. But we felt it moved to fast to show it all nicely, and doesn’t really allow any room for observation.
-
After all that, we were still having trouble wrapping our heads around what we were actually going to produce. We tried a physical research to see where that got us. It focussed on the splash screens of different programs throughout the years. This was a complete mess to look up and finding all images would’ve taken ages, if we hadn’t found a very nice Graphical User Interface Database, which featured extensive documentation of several important programs. Most prominently, Photoshop.
-

-

Near the very end, the idea came up to create an actual application out of it, showcasing changes in the application. We went for Photoshop only, since it’s a program that accommodates both digital and print, and has gradually evolved to become more suited for digital design. Or at least, that’s our idea. We came to create an interactive pdf, showcasing changes in the program, skeuomorphic qualities and notes.


22-04-2014 -  Yentl Kivits

Comparing applications from two different sites;
education apps

Showing the amount of different applications on one site;
one website app


22-04-2014 -  Yentl Kivits

design research A2

Design research A3


22-04-2014 -  Yentl Kivits

This is our main question:
How do you get educated on the matter of technology vs books?
Eigenlijk wordt het aan jezelf overgelaten, omdat jij als leerkracht zelf moet kijken wat jouw manier van lesgeven is. Daarnaast moet je kijken wat de stageschool hierover te zeggen heeft en wat de leerkrachten van die school doen. Je moet rekening houden met de manier waarop de stageschool lesgeeft, omdat je daar als stagiaire zijnde, je aan moet aanpassen. Wel kun je tijdens het stagelopen je beroepsidentiteit bepalen en nagaan of je het fijn vindt om digitaal les te geven.
Op onze eigen school wordt hier dan ook niet veel van meegegeven. Er wordt steeds meer vernieuwd en daar moet jij, als leerkracht, op inspelen.

Vragen over je opleiding:
Merk je veel verschil tussen het eerste jaar van je opleiding en je laatste jaar van je opleiding, dat er nu meer les word gegeven door jou docenten met digitale schermen?
Nee, ik merk hier niet zoveel verschil in op. De docenten op onze school werken sowieso veel met digiborden en PowerPointpresentaties. Wel zijn de borden die in de klas hingen op een gegeven moment vernieuwd. Dus je kunt wel zeggen dat onze school ook meegaat met de technologie van tegenwoordig.

Krijgen jullie les om kinderen te ondersteunen in het gebruik maken van digitale media?
We hebben hier wel redelijk veel les in gekregen. En dan niet zozeer in het vak ‘digitale media’, maar kregen we tips hoe we de vernieuwde technologie kunnen gebruiken bij de verschillende vakken op de basisschool. Dus welke middelen en op welke manier we deze kunnen inzetten in de lessen die we geven.

Hoe is jou visie op de toekomst, denk jij dat kinderen makkelijker leren op bijv. de ipad of een computer?
Ik denk dat dit wel voor een gedeelte klopt. Ik zie nu overal om me heen dat kinderen vaak achter de computer zitten, thuis en op school. Daarnaast krijgen scholen ook tablets die de kinderen mogen gebruiken. Ik merk dat de kinderen dit onwijs leuk vinden, ze hebben niet door dat ze aan het leren zijn. Ik denk dat ze hierdoor ook sneller dingen oppikken en daarom ook eerder kiezen voor een computer of ipad. Ze leren spelenderwijs en dat vind ik wel heel belangrijk.
Wel moet dit niet de overhand gaan krijgen, want leren uit een boek hoort er ook bij. Maar dit kan wel in combinatie met de computer of ipad.

Krijgen jullie ook les in de programma’s die beschikbaar zijn op bijv. een Ipad of een computer? Zo ja, hoe dan? En welke programma’s?
Wij hebben hier niet echt les in gekregen. Ik kan me hier in ieder geval weinig van herinneren. Wel krijgen we soms tips van leerkrachten die dan aangeven dat een bepaald programma heel leuk is voor kinderen van een bepaalde leeftijd en wat kinderen daar dan mee kunnen. In mijn eerste jaar heb ik wel programma’s moeten bekijken, maar ik heb geen idee meer welke programma’s dat waren.

Hou zou jij het liefste les geven, digitaal of nog gewoon uit een boek en waarom?
Ik zou het liefste allebei doen. Op digitaal vlak zijn er ontzettend veel programma’s die heel leuk zijn voor kinderen. Ze verzinnen er telkens wel wat bij, bij elk thema en voor elk doel. Daarnaast vinden kinderen het ook leuk om dan op het digibord mee te doen, zodat ze niet alleen maar stil hoeven te zitten. Daarnaast is uit een boek ook heel goed, omdat ze dit hun hele schoolleven nog zullen moeten. Ze moeten wel voorbereid worden op de jaren die nog gaan komen. Ook kun je bij lessen uit een boek vaak materiaal erbij halen wat de kinderen heel erg aantrekt. Het is namelijk tastbaar en dus interessant. Op de computer kunnen ze dan de gekregen informatie toepassen, spelenderwijs.

Word er bij jullie op school getest waar je beter door leert, via scherm of papier?
Nee, dit wordt niet gedaan.

Denk je dat de digitale technologie ook jou manier van lesgeven gaat veranderen en hoe dan?
Ja, ik denk zeker dat dit ook mijn manier van lesgeven gaat veranderen. Omdat dit iets wat dan schoolbreed aangepakt moet worden en waar je je als leerkracht dan aan moet aanpassen. Nu wordt niet alles digitaal gedaan, dus zal je als leerkracht je manier van lesgeven aan moeten passen.
Als alles digitaal moet worden, zullen de boeken verdwijnen en zal ik ook minder materiaal meenemen voor in de klas, omdat het dan al zichtbaar is op de digitale borden.

Vragen over je stage:
In welke groepen heb je allemaal stage gelopen? Wat voor scholen waren het, openbare scholen of christelijke of privé scholen?
In het eerste jaar heb ik op een christelijke school stage gelopen in groep 2 en groep 4-5. In het tweede jaar heb ik op een openbare school stage gelopen in groep 1-2 en groep 7. In het derde jaar heb ik op een openbare school stagegelopen in groep 1-2 en groep 7. En nu loop ik stage op een katholieke school in groep 1-2.

Merk je veel verschil tussen de kinderen, die gebruik maken van digitale schermen en de kinderen die daar niet mee in aanraking komen? Of is dat niet van toepassing bij jou?
Ik merk daar wel verschil tussen. Ik heb op een school stagegelopen waar er voor de kinderen geen computers en digiborden waren. Ik heb een onderzoekje gedaan met twee kinderen uit die klas en die wisten eigenlijk weinig van de nieuwe technologie. Je merkt gewoon dat de kinderen die op scholen wel in aanraking komen met digitale schermen hier ook beter mee omgaan. Ze weten precies hoe een tablet en digitaal scherm werkt.

Merk je aan de ouders dat het van thuis uit gestimuleerd word om steeds meer digitaal te doen?
Nee, hier merk ik niets van. Ik denk juist dat kinderen minder om moeten gaan met de digitale media, omdat ze hier op school ook al mee in aanraking komen en ze vinden dat de kinderen ook lekker buiten moeten spelen.

Hebben veel kinderen uit je stage klas een mobiele telefoon?
Ik loop nu stage in een groep 1-2 dus daar is dit niet van toepassing. Ik merkte wel dat vorig jaar in groep 7 een aantal een mobiele telefoon hadden die deze ook meenamen naar school.

Zijn er nog veel boeken visueel aanwezig in het leslokaal of printen jullie alles uit?
Er zijn methodes waar we de lessen uit halen en dus hoeven we dat niet uit te printen. Eigenlijk zijn het alleen de kleurplaten die de kinderen gebruiken, verder wordt er weinig uitgeprint waar de kinderen iets mee moeten doen.


21-04-2014 -  Shirin Pfisterer

In order to get a personal impression of the schools and their way of working we went to as many schools as possible and took pictures. We focused on the following to get a comparable overview.

For schools where we didn t have access (due to distance) we asked exchange students to contact their friends to do the same as we did and send us pictures. Unfortunately this did not work out as good as we planned.

CHECKLIST

# Website questionary:
1.) From which year is the site from?*
2.) Does it have JQuery?
3.) Does it have Flash?
4.) Is it responsive?
5.) Is it easy to use?
6.) Is the interface intuitive? (do you find things easily?)
7.) Do they show student’s work their main page?
8.) How many pictures of student’s works/facilities/paper/digital/exhibition are there?
9.) How many works are printed media and how many or digital publications?*
10.) How many times does the words “print”/”digital” appear?
11.) Does the website include open publication?
12.) If so the site does, are they digital files or do they send the printed version to you?
# Visit questionary:
1.) Entrance area/students work area:
- how many printers/scanners/computers/beamers are there to use?
- Do students have a working space area?
- personal desks?
- corpus (storage space)?
2.) How many flat screens are there?
3.) Is there a library?
4.) How many pinboards are there?
5.) How many students are studying there in total?
6.) Do they have an art supplies shop?
7.) In house ICT?

# Website questionary:
1.) From which year is the site from?*2.) Does it have JQuery?3.) Does it have Flash?4.) Is it responsive? 5.) Is it easy to use?6.) Is the interface intuitive? (do you find things easily?)7.) Do they show student’s work their main page?8.) How many pictures of student’s works/facilities/paper/digital/exhibition are there? 9.) How many works are printed media and how many or digital publications?*10.) How many times does the words “print”/”digital” appear?11.) Does the website include open publication?12.) If so the site does, are they digital files or do they send the printed version to you?

# Visit questionary:
1.) Entrance area/students work area:- how many printers/scanners/computers/beamers are there to use?- Do students have a working space area? - personal desks?- corpus (storage space)?
2.) How many flat screens are there?3.) Is there a library?4.) How many pinboards are there? 5.) How many students are studying there in total?6.) Do they have an art supplies shop?7.) In house ICT?


21-04-2014 -  Shirin Pfisterer

HOTGLUE

We used the hot glue in oder to collect all the information about the schools.

http://pacemakersean.hotglue.me

http://sarahdominique.hotglue.me

http://mariellevantzand.hotglue.me

http://shirinmalina.hotglue.me


21-04-2014 -  Shirin Pfisterer

WHERE DO ARTSCHOOLS POSITION THEMSELFS ON THE MAP FROM ANALOGUE TO DIGITAL

WHAT IMPRESSION DOES THE SCHOOLS WEBSITE GIVE?

Methode
- website, identity (first impression)

WHAT KIND OF WORK DO THE STUDENTS DO? DIGITAL ANALOGUE

Methode

- Student work

source: school website

behance: how many entries, what kind of work

nice: how many entries, what kind of work

WHAT IS THE PREFERED WORK METHODE?

Methode
- Image mapping (source: school website) crosses print/analogue

(second step: own images)

HOW DID THE SCHOOL WEBSITES DEVELOPPE OVER TIME UNTIL NOW

Methode
- timeline

source: http://archive.org/web/

SELECTED SCHOOLS
Zurich school of art ZHDK

WDKA

Boston school of art

Luzern school of art HSLU

Korean school of art

Utrecht school of art HKU

University of arts london UAL

St.Jost

Tokio school of art Zokei


18-04-2014 -  Robin Ligthart

The museum of decay

In order to show our final outcome of experiments we have the idea to make a museum.

This museum will show our artefacts, what we consider our media to be, considering they are no longer usable, this is of course thanks to the experiments, but even before that, the media that we used were in a way no longer acceptable in our fast and digital world.

Alongside the artefacts we shall show a movie that shows comparisons of digital decay versus analogue decay.

The idea for a museum was inspired by the old fashion freakshow and the curiosity cabinet, which both show what is not acceptable in the mainstream world. In search of the right connotation the museum was the right display model for our artefacts.


18-04-2014 -  Sarah Baehler

Curating information
We will base our printed and digital booklets on the following structure:

DIGITAL – REPRESENTATION OF THE SCHOOL.
You can place the images randomly
At least one spread (not more than 2) for a good general overview

Website:
- screenshots

Student work:
- images

Open Day:
- posters (try to find them from last 3 years)
- (If possible) images from the open day itself

Film stills:
- film stills in order of film

Social Media:
- Screenshots

—-

PRINTOUT – OUR RESEARCH
Whatever is necessary

Website:
*Current website
- Checklist
- Conclusion
- Remarks (like, they have a print button and tendencies you see to either print/digital)

*Previous websites
- Timeline (screenshots)
- Conclusion

Student work:
- Imagemapping
- Conclusion

Open Day:
- Imagemapping (posters & pics open day separate)
- Conclusion

Film stills:
- Imagemapping
- Conclusion

Social Media:
- Screenshots
- Conclusion
- Remarks

School visit:
- Images placed as imageboard(imagemapping)
- personal experience and conclusion

– Sean, Marielle, Shirin, Sarah –